دانشگاه پیام نور استان گیلان
کد کاربر
رمز
 
 

<< سال 99،سال جهش تولید>> 

 
 
توجه:
جهت بهره برداری از سامانه اتوماسیون اداری دیدگاه خواهشمند است لینکهای ذیل را به دقت مطالعه فرمائید: 
 
1- راهنمای تنظیمات رایانه شخصی کاربر
  
 2- فیلم آموزشی سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه
  
 
تنظیمات ضروری مرورگر برای کار با سامانه عبارتند از:
  • Off بودن Pop up blocker
  • اضافه نمودن آدرس سامانه در Trusted Site
  • اضافه شدن  آدرس سامانه در Compatibility view

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>